നവീകരണം, സംരംഭകത്വം, സാമ്പത്തിക സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്ത് എഐഎം കോൺഗ്രസ്

നവീകരണം, സംരംഭകത്വം, സാമ്പത്തിക സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്ത് എഐഎം കോൺഗ്രസ്
ലോകത്തെ പ്രമുഖ നിക്ഷേപ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ 2024 എഐഎം കോൺഗ്രസ്, ഇന്നൊവേഷൻ ആൻഡ് ടെക്‌നോളജി ട്രാക്ക്, എസ്എംഇ ട്രാക്ക് - എൻ്റർപ്രണേഴ്‌സ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെൻ്റ് സമ്മിറ്റ്, ഫ്യൂച്ചർ ഫിനാൻസ് ഫോറം ട്രാക്ക് എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള സെഷനുകളുടെ പരമ്പരയോടെ അബുദാബി നാഷണൽ എക്‌സിബിഷൻ സെൻ്ററിൽ (അഡ്നെക്) ആരംഭിച്ചു.ഇന്നൊവേഷൻ ആൻ