ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനത്താവളത്തിനായുള്ള ദുബായുടെ 128 ബില്യൺ ദിർഹം പദ്ധതി നഗരത്തിൻ്റെ ഭാവി നിക്ഷേപം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു : ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ്

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനത്താവളത്തിനായുള്ള ദുബായുടെ 128 ബില്യൺ ദിർഹം പദ്ധതി നഗരത്തിൻ്റെ ഭാവി നിക്ഷേപം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു : ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ്
ദുബായ് കിരീടാവകാശിയും ദുബായ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ ചെയർമാനുമായ ശൈഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം, സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ മുൻനിര ഉത്തേജകമായി ദുബായിയുടെ സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രധാന പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകി. 128 ബില്യൺ ദിർഹം നിക്ഷേപവും പ്രതിവർഷം 260 ദശലക്ഷം യാത്രക്കാർക്കുള്ള ശ