അന്താരാഷ്ട്ര ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കൈവശമുള്ള ഫോർമുല 4 പവർബോട്ട് റേസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആദ്യ എമിറാത്തി വനിത എന്ന നേട്ടം ആലിയ അബ്ദുൾ സലാമിന് സ്വന്തം

അന്താരാഷ്ട്ര ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കൈവശമുള്ള ഫോർമുല 4 പവർബോട്ട് റേസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആദ്യ എമിറാത്തി  വനിത എന്ന നേട്ടം  ആലിയ അബ്ദുൾ സലാമിന് സ്വന്തം
അബുദാബി, 2024 മെയ് 9,(WAM)--ഫോർമുല 4 പവർബോട്ട് റേസിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നേടുകയും ചെയ്യുന്ന ആദ്യ എമിറാത്തി വനിതയായി എമിറാത്തി വനിത ആലിയ അബ്ദുൾ സലാം മാറി. വേഗത്തിലും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിലുമുള്ള അവളുടെ അഭിനിവേശവും പിതാവിൻ്റെ പ്രോത്സാഹനവും അവളെ ഈ ചരിത്ര നേട്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.വിവി