അരാഡോ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലിലേക്ക് യുഎഇ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു

അരാഡോ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലിലേക്ക് യുഎഇ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു
2024-2026 ലെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ അംഗമായി യുഎഇയെ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് അറബ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ (അരാഡോ) ജനറൽ അസംബ്ലി അംഗീകാരം നൽകി.കെയ്‌റോയിൽ നടന്ന അരാഡോ കോൺഗ്രസിൻ്റെ 58-ാമത് ഓർഡിനറി സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് യുഎഇ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ വികസനത്തിനും ഭാവിക്കും വേണ്ടിയുള്ള സ