അപൂർവ രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിന് സമഗ്രമായ പ്രാദേശിക തന്ത്രം ആവശ്യമാണ് : നഹ്യാൻ ബിൻ മുബാറക്

അപൂർവ രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിന് സമഗ്രമായ പ്രാദേശിക തന്ത്രം ആവശ്യമാണ് : നഹ്യാൻ ബിൻ മുബാറക്
പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനും വൈദ്യശാസ്ത്ര പരിജ്ഞാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള യുഎഇയുടെ പ്രതിബദ്ധത, അബുദാബിയിൽ നടന്ന അപൂർവ രോഗങ്ങൾക്കായുള്ള മെന കോൺഗ്രസിൽ, സഹിഷ്ണുത, സഹവർത്തിത്വ മന്ത്രി ശൈഖ് നഹ്യാൻ ബിൻ മുബാറക് അൽ നഹ്യാൻ  ഉയർത്തിക്കാട്ടി. ബുർജീൽ മെഡിക്കൽ സിറ്റിയുടെ (ബിഎംസി) പങ്കാളിത്തത്തോടെ നടക്കുന്ന നാല് ദി