ചൈനയുടെ ആഗോള വിപുലീകരണത്തിൽ യുഎഇ പ്രധാന പങ്കാളിയാണെന്ന് ചൈനീസ് അംബാസഡർ

ചൈനയുടെ ആഗോള വിപുലീകരണത്തിൽ യുഎഇ പ്രധാന പങ്കാളിയാണെന്ന് ചൈനീസ് അംബാസഡർ
യുഎഇയിലെ ചൈനയുടെ അംബാസഡർ ഷാങ് യിമിംഗ്, മെയ് 115 ന് അബുദാബിയിൽ ആരംഭിച്ച ചൈന-അറബ് സംരംഭകരുടെ ഉച്ചകോടി 2024 ൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.ഹരിത നവീകരണം, ഊർജ സുരക്ഷ, സാങ്കേതിക കണ്ടുപിടിത്തം, സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപം, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനം, മറ്റ് മേഖലകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി വിഷയങ്ങളാണ് ഇവ