ജപ്പാനിൽ പുനരുപയോഗ ഊർജ നിക്ഷേപം പ്രഖ്യാപിച്ച് മുബാദല

ജപ്പാനിൽ പുനരുപയോഗ ഊർജ നിക്ഷേപം പ്രഖ്യാപിച്ച് മുബാദല
ജപ്പാനിലുടനീളമുള്ള കോർപ്പറേഷനുകൾക്ക് സൗരോർജ്ജം നൽകുന്നതിൽ പ്രാഥമികമായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മുബാദല ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെൻ്റ് കമ്പനി അടുത്തിടെ ഒരു സുപ്രധാന നിക്ഷേപം പിഎജിയുടെ ഏഷ്യാ പസഫിക് റിന്യൂവബിൾ എനർജി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ (PAG REN I) പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജാപ്പനീസ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലെ പിഎജിയുടെ വിപുലമായ അനുഭ