ചിലി വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായി ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് അബ്ദുല്ല ബിൻ സായിദ്

ചിലി വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായി ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് അബ്ദുല്ല ബിൻ സായിദ്
യുഎഇയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശൈഖ് അബ്ദുല്ല ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനും ചിലി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആൽബെർട്ടോ വാൻ ക്ലാവറനും ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്തു.സമഗ്ര സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്ത കരാറിൽ ചർച്ചകൾ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും സമീപകാല പ്രഖ്