ഡബ്ല്യുഇഎഫ് ട്രാവൽ ആൻ്റ് ടൂറിസം വികസന സൂചികയിൽ മെന മേഖലയിൽ യുഎഇ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്

ഡബ്ല്യുഇഎഫ് ട്രാവൽ ആൻ്റ് ടൂറിസം വികസന സൂചികയിൽ മെന മേഖലയിൽ യുഎഇ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്
ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറത്തിൻ്റെ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് ഇൻഡക്‌സിൽ (ടിടിഡിഐ) മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക മേഖലയിൽ യുഎഇ ഒന്നാം സ്ഥാനവും ആഗോളതലത്തിൽ 18ാം സ്ഥാനവും നേടി. ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 2024-ലെ സൂചികയിൽ യുഎഇയുടെ സ്കോർ 4.4 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു, 2021-ലെ 25-ാം ആഗോള റാങ്കിംഗിൽ നിന്ന്