ആണവ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച നാലാമത് അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനത്തിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായി യുഎഇ

ആണവ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച നാലാമത് അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനത്തിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായി യുഎഇ
ആണവ സുരക്ഷ: ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തൽ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ മെയ് 20 മുതൽ 24 വരെ വിയന്നയിലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആറ്റോമിക് എനർജി ഏജൻസി ആസ്ഥാനത്ത്, സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര കോൺഫറൻസിൻ്റെ നാലാം പതിപ്പിൽ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്നു. 2022 സെപ്റ്റംബറിലെ 66-ാമത് ജനറൽ കോൺഫറൻസിൽ അംഗീകരിച്ച ജിസി (66)/R