അറബ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും അറബ് ധനമന്ത്രിമാരുടെ കൗൺസിലിൻ്റെയും സംയുക്ത വാർഷിക യോഗത്തിൽ യുഎഇ പങ്കെടുത്തു

അറബ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും അറബ് ധനമന്ത്രിമാരുടെ കൗൺസിലിൻ്റെയും സംയുക്ത വാർഷിക യോഗത്തിൽ  യുഎഇ പങ്കെടുത്തു
ഈജിപ്ത് രാഷ്‌ട്രപതി അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് എൽ-സിസിയുടെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അറബ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാർഷിക സംയുക്ത യോഗത്തിൽ യുഎഇ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയവും യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്കും പങ്കെടുത്തു.  അറബ് രാജ്യങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന നിലവിലെ വെല്ലുവിളികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനും വികസനം പ്ര