ശൈഖ് റാഷിദ് സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ 9 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ 900 ലൈറ്റിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ എൽഇഡി സാങ്കേതികവിദ്യയിലേക്ക് ആർടിഎ നവീകരിച്ചു

ശൈഖ് റാഷിദ് സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ 9 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ 900 ലൈറ്റിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ എൽഇഡി സാങ്കേതികവിദ്യയിലേക്ക് ആർടിഎ നവീകരിച്ചു
ദുബായ് റോഡ്‌സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് അതോറിറ്റി (ആർടിഎ) ശൈഖ്‌ റാഷിദ് സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ 9 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള 900 ലൈറ്റിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ ഊർജ്ജക്ഷമതയുള്ള എൽഇഡി ലൈറ്റിംഗിലേക്ക് നവീകരിച്ചു. ഊർജ ഉപയോഗം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഹരിത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ആർടിഎയുടെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് നവീ