'അറബ് റീഡിംഗ് ചലഞ്ചിൽ' ഈജിപ്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ പങ്കാളിത്തത്തെ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അഭിനന്ദിച്ചു

'അറബ് റീഡിംഗ് ചലഞ്ചിൽ' ഈജിപ്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ പങ്കാളിത്തത്തെ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അഭിനന്ദിച്ചു
28,000 സ്‌കൂളുകളിൽ നിന്നായി 18 ദശലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്ത അറബ് റീഡിംഗ് ചലഞ്ചിൻ്റെ എട്ടാം പതിപ്പിൽ ഈജിപ്തിൻ്റെ പങ്കാളിത്തത്തെ യുഎഇ ഉപരാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം പ്രശംസിച്ചു. ഈജിപ്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയവുമായി സഹകരിച്ച് മുഹമ