യുഎഇ ഓഹരികൾ വ്യാഴാഴ്ച നേട്ടത്തോടെ അവസാനിച്ചു

യുഎഇ ഓഹരികൾ വ്യാഴാഴ്ച നേട്ടത്തോടെ അവസാനിച്ചു
അബുദാബിയുടെ പൊതു സൂചിക 0.47 ശതമാനവും ദുബായിയുടെ പ്രധാന ഓഹരി സൂചിക 0.28 ശതമാനവും നേട്ടത്തോടെ വ്യാഴാഴ്ച യുഎഇ സാമ്പത്തിക വിപണികൾ അനുകൂലമായി അവസാനിച്ചു. അബുദാബിയിലെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഹെൽത്ത് കെയർ, വ്യാവസായിക സൂചികകൾ ഉയർന്നു. ദുബായിൽ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സൂചികയിൽ ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഡെവലപ്പറായ എമാർ പ്രോപ്പർട്ടീസ