81-ാമത് അയാറ്റ എജിഎമ്മിന് ഇന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും

81-ാമത് അയാറ്റ എജിഎമ്മിന് ഇന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും
ഇൻഡിഗോ 81-ാമത് IATA വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിനും (AGM) ലോക വ്യോമഗതാഗത ഉച്ചകോടിക്കും 2025 ജൂൺ 8 മുതൽ 10 വരെ ഇന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുമെന്ന് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർ ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് അസോസിയേഷൻ (IATA) അറിയിച്ചു. അടുത്ത ദശകത്തിനുള്ളിൽ ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ വ്യോമയാന വിപണിയാകാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളർച്ചയുട