ബെയ്‌റൂട്ടിലെ യുഎസ് എംബസി ലക്ഷ്യമിട്ടതിനെ യുഎഇ അപലപിച്ചു

ബെയ്‌റൂട്ടിലെ യുഎസ് എംബസി ലക്ഷ്യമിട്ടതിനെ യുഎഇ അപലപിച്ചു
ബെയ്‌റൂട്ടിലെ യുഎസ് എംബസിക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തെ യുഎഇ ശക്തമായി അപലപിച്ചു, അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും ചാർട്ടറുകൾക്കും അനുസൃതമായി നയതന്ത്ര ദൗത്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത മന്ത്രാലയം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും തകർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള എല്ലാത്തരം അക്രമങ്ങളെയും ഭീകരതയെയും അപലപിക്കു