ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റം റാങ്കിംഗിൽ ഷാർജക്ക് ജിസിസി മേഖലയിൽ 4-ാം സ്ഥാനം

ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റം റാങ്കിംഗിൽ ഷാർജക്ക് ജിസിസി മേഖലയിൽ 4-ാം സ്ഥാനം
സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ജീനോമും ഗ്ലോബൽ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് നെറ്റ്‌വർക്കും സംയുക്തമായി പുറത്തിറക്കിയ 2024 ലെ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റം റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഗൾഫ് മേഖലയിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഷാർജ എമിറേറ്റ് നാലാം സ്ഥാനവും മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക മേഖലയിൽ ഏഴാം സ്ഥാനവും നേടി. ഈ നേട്