എമിറേറ്റ്‌സ് ജീനോം കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ, വ്യക്തിഗതമായ പ്രതിരോധ മരുന്ന് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചട്ടക്കൂട് അംഗീകരിച്ചു

 എമിറേറ്റ്‌സ് ജീനോം കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ, വ്യക്തിഗതമായ പ്രതിരോധ മരുന്ന്  വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചട്ടക്കൂട് അംഗീകരിച്ചു
എമിറേറ്റ്‌സ് ജീനോം കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ അബുദാബി കിരീടാവകാശി ശൈഖ് ഖാലിദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ അധ്യക്ഷനായി. അഞ്ച് ദശലക്ഷത്തിലധികം  ജീൻ വകഭേദങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയ എമിറാത്തി റഫറൻസ് ജീനോം പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയതുൾപ്പെടെയുള്ള തന്ത്രപരമായ സംരംഭങ്ങൾ ബോർഡ് അവലോകനം ചെയ്തു. ഫലങ്ങൾ പ്രാദേശിക ജനസംഖ്യയെക്കുറി