സമാധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഓസ്‌ലോ ഫോറത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് യുഎഇ

സമാധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഓസ്‌ലോ ഫോറത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് യുഎഇ
നോർവേ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും സെൻ്റർ ഫോർ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ഡയലോഗും സംഘടിപ്പിച്ച ഓസ്‌ലോ ഫോറത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ യുഎഇ സഹമന്ത്രി നൂറ അൽ കാബി പങ്കെടുത്തു. ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിൽ മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുന്ന, സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും സമാധാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള അറിവും അ