യുഎഇ, ഉസ്ബെക്ക് നീതിന്യായ മന്ത്രിമാർ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു

യുഎഇ, ഉസ്ബെക്ക് നീതിന്യായ മന്ത്രിമാർ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു
അബുദാബിയിലെ നീതിന്യായ മന്ത്രാലയത്തിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ, നീതിന്യായ മന്ത്രി അബ്ദുല്ല ബിൻ സുൽത്താൻ ബിൻ അവദ് അൽ നുഐമിയും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലെ നീതിന്യായ മന്ത്രി അക്ബർ തഷ്കുലോവും നിയമങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്തു. ഉസ്‌ബെക്ക് മന്ത്രിയുടെ പ്രതിനിധി സംഘത്തിൻ്റെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സാന്നി