ബലി പെരുന്നാളിന് മുന്നോടിയായി 481 തടവുകാർക്ക് അജ്മാൻ ഭരണാധികാരി മാപ്പ് നൽകി

ബലി പെരുന്നാളിന് മുന്നോടിയായി 481 തടവുകാർക്ക് അജ്മാൻ ഭരണാധികാരി മാപ്പ് നൽകി
ബലി പെരുന്നാളിന് മുന്നോടിയായി 481 തടവുകാരെ മോചിപ്പിക്കാൻ സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും റാസൽഖൈമ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് സൗദ് ബിൻ സഖർ അൽ ഖാസിമി ഉത്തരവിട്ടു. മാപ്പുനൽകിയ തടവുകാർക്ക് പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കാനും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരത കൊണ്ടുവരാനും അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള ശൈഖ് സൗദിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ നീക