ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ദുബായ് മജ്‌ലിസിൻ്റെ 2024 പതിപ്പിൽ പങ്കെടുത്തു

ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ദുബായ് മജ്‌ലിസിൻ്റെ 2024 പതിപ്പിൽ പങ്കെടുത്തു
ദുബായ് ഇക്കണോമി ആൻഡ് ടൂറിസം വകുപ്പും (ഡിഇടി) ദുബായ് ചേംബേഴ്സും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച വാർഷിക ഫോറമായ ദുബായ് മജ്‌ലിസിൻ്റെ 2024 പതിപ്പിൽ ദുബായ് കിരീടാവകാശിയും ദുബായ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ ചെയർമാനുമായ ശൈഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം പങ്കെടുത്തു. നൂതന പങ്കാളിത്ത സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതി