സുസ്ഥിരമായ സാമ്പത്തിക മാതൃക സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ദുബായ് ഫ്രീ സോൺസ് കൗൺസിൽ

സുസ്ഥിരമായ സാമ്പത്തിക മാതൃക സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ദുബായ് ഫ്രീ സോൺസ് കൗൺസിൽ
ഉപരാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂമിൻ്റെ ദർശനത്തിന് കീഴിൽ ഊർജ്ജസ്വലവും വഴക്കമുള്ളതും സുസ്ഥിരവുമായ സാമ്പത്തിക മാതൃക സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ദുബായ് ഫ്രീ സോൺസ് കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ ശൈഖ് അഹമ്മദ് ബിൻ സയീദ് അൽ മക്തൂമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദുബായ് ഫ്രീ സോൺ ക