അറബ് റീഡിംഗ് ചലഞ്ച് യുഎഇ ലെവൽ യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിലെ വിജയികളെ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അഭിനന്ദിച്ചു

അറബ് റീഡിംഗ് ചലഞ്ച് യുഎഇ ലെവൽ യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിലെ വിജയികളെ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അഭിനന്ദിച്ചു
എട്ടാമത് അറബ് റീഡിംഗ് ചലഞ്ചിനുള്ള യുഎഇ ലെവൽ യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിലെ വിജയികളെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ്  മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം അഭിനന്ദിച്ചു. ചലഞ്ചിൽ പങ്കെടുത്ത 700,000 വിദ്യാർത്ഥികളിൽ അദ്ദേഹം അഭിമാനം പ്രകടിപ്പിച്ചു, അവരിൽ പലരും അധ്യയന വർഷം മുഴുവൻ 50 പുസ്തകങ്ങൾ