അബ്ദുല്ല ബിൻ സായിദും ആൻറണി ബ്ലിങ്കെനും പ്രാദേശിക സംഭവവികാസങ്ങളും, ഗാസയിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാറിലെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തു

അബ്ദുല്ല ബിൻ സായിദും ആൻറണി ബ്ലിങ്കെനും പ്രാദേശിക സംഭവവികാസങ്ങളും, ഗാസയിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാറിലെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തു
ഗാസ മുനമ്പിലെ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധിയിൽ സമഗ്രമായ വെടിനിർത്തലിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും മാനുഷിക പ്രതികരണം മെച്ചപ്പെടുത്താനും യുഎഇ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശൈഖ്  അബ്ദുല്ല ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സിവിലിയന്മാരുടെ അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും അവശ്യ സഹായം എത്തിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഏകോപിത ശ്രമങ്ങളു