ഗാസയിലേക്കുള്ള സഹായവുമായി യുഎഇയുടെ നാലാമത്തെ സഹായ കപ്പൽ പുറപ്പെട്ടു

ഗാസയിലേക്കുള്ള സഹായവുമായി യുഎഇയുടെ നാലാമത്തെ സഹായ കപ്പൽ പുറപ്പെട്ടു
ഗാസ മുനമ്പിലെ പലസ്തീൻ ജനതയെ സഹായിക്കുന്നതിനായി 'ചൈവൽറസ് നൈറ്റ് 3' എന്ന ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായി  5,340 ടൺ മാനുഷിക സാമഗ്രികളുമായി നാലാമത്തെ യുഎഇ സഹായ കപ്പൽ  ഈജിപ്തിലെ അൽ ആരിഷിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ഫുജൈറ തുറമുഖത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട കപ്പലിൽ 4,750 ടൺ ഭക്ഷണവും 590 ടൺ ഷെൽട്ടർ സാമഗ്രികളും ഉണ്ട്. എമിറേറ്റ്സ് റെഡ് ക്...