ദുബായിൽ സർക്കാർ ആശയവിനിമയം ശക്തിപ്പെടുത്തിയ വിജയഗാഥകൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ജിഎൻജിസി യോഗം

ദുബായിൽ സർക്കാർ ആശയവിനിമയം ശക്തിപ്പെടുത്തിയ വിജയഗാഥകൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ജിഎൻജിസി യോഗം
ദുബായുടെ ആഗോള പ്രശസ്തി, കൊടുങ്കാറ്റ് പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ, ഏകീകൃത ഇൻ്ററാക്ടീവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനായുള്ള ആശയവിനിമയ തന്ത്രം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ജനറൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് ഫോർ ഗവൺമെൻ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ (ജിഎൻജിസി) ദുബായിൽ ഒരു യോഗം ചേർന്നു.ഉപരാഷ്ട്രപതിയും, പ്രധാനമന്ത്രിയും, ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ്...