വെള്ളിയാഴ്ച 14 മെയ് 2021 - 11:52:56 pm

WAM റിപ്പോർട്ട്: ബറാക്കയുടെ നേട്ടത്തിലൂടെ ‘ബിഗ് പ്ലെയേഴ്സ് ക്ലബിൽ’ ചേർന്ന് യുഎഇ


അബുദാബി, മാർച്ച് 9, 2021 (WAM) -- കോവിഡ്-19ന്റെ അസാധാരണമായ സാഹചര്യങ്ങളെയും വെല്ലുവിളികളെയും അവഗണിച്ച് വൻ വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നതിന്റെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് ബറാക്ക ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിലെ യൂണിറ്റ് 2ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലൈസൻസ് നൽകുന്നതിന്റെ പ്രഖ്യാപനം.

ആഗോള ആവശ്യങ്ങൾക്കും മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമായ വൈവിധ്യമാർന്ന ദേശീയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയെ പൂർ‌ത്തിയാക്കുന്ന ബറാക്ക പദ്ധതി യു‌എഇയുടെ വികസന പാതയെ വികസിത ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ സുസ്ഥിരത സംരക്ഷിക്കുക, കാർബൺ ഉദ്‌വമനം കുറയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ മാനദണ്ഡങ്ങളെ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണിതെല്ലാം.

അടുത്ത കാലത്തായി യുഎഇ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളിലൊന്നാണിത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, യുഎഇയുടെ വിജയങ്ങൾ ബഹിരാകാശ, പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജം, ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ പോലുള്ള പദ്ധതികൾ, സുസ്ഥിരവും സ്മാർട്ട് നഗരങ്ങളും നിർമ്മിക്കൽ തുടങ്ങി നിരവധി മേഖലകളിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടപ്പെടുന്നു.

ന്യൂക്ലിയർ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന അറബ് ലോകത്ത് ആദ്യത്തേതും ലോകത്തെ 31-ാമതും ആയി മാറിയ എമിറേറ്റ്സിന്റെ സോഫ്റ്റ് പവറിനെ ബറാക്ക ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. ഏറ്റവും മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര സുരക്ഷയും മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുന്ന, സമാധാനാവശ്യത്തിനുള്ള നാല് ന്യൂക്ലിയർ യൂണിറ്റുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ രാജ്യമായി യുഎഇ മാറി.

വികസനകാര്യത്തിൽ യുഎഇ അതിന്റെ രീതികളുടെ പ്രത്യേകത വീണ്ടും പ്രകടമാക്കുകയാണ്. മറ്റുള്ളവർ അവസാനിപ്പിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് അത് ആരംഭിക്കുന്നത്. മേഖലയിലെയും ലോകത്തിലെയും ഏറ്റവും വലിയ സാങ്കേതിക, വിജ്ഞാന പദ്ധതികൾ നയിക്കാനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും പരിശീലനം ലഭിച്ചവരും യോഗ്യതയുള്ളവരുമായ ദേശീയ കേഡർമാരെ ആശ്രയിച്ച് റെക്കോർഡ് സമയത്ത് പ്രധാന തന്ത്രപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വീണ്ടും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

പദ്ധതിയിൽ സാമ്പത്തിക, പാരിസ്ഥിതിക വീക്ഷണകോണുകളിൽ നിന്നുള്ള തന്ത്രപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്ലാന്റിന്റെ നാല് യൂണിറ്റുകൾ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുമ്പോൾ, 5.6 ജിഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുകയും പ്രതിവർഷം 21 ദശലക്ഷം ടൺ കാർബൺ ഉദ്‌വമനം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് പ്രതിവർഷം 3.2 ദശലക്ഷം കാറുകളെ രാജ്യത്തെ റോഡുകളിൽ നിന്ന് നീക്കംചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ആഗോളതാപനത്തിന്റെ തോത് കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഗൗരവമായി സംഭാവന ചെയ്യാനുള്ള യുഎഇയുടെ താൽപ്പര്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തി ഈ സംഖ്യകളുടെ വലുപ്പം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

പദ്ധതി ദേശീയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ നിരവധി പരോക്ഷമായ നല്ല നേട്ടങ്ങൾ ഈ പ്രൊജക്ട് കൈവരിക്കും. അതിൽ പ്രധാനം പദ്ധതി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിലും പങ്കെടുത്ത ദേശീയ കമ്പനികളുമായി സാങ്കേതിക, ശാസ്ത്രീയ, സാങ്കേതിക, ഗവേഷണ വൈദഗ്ദ്ധ്യം ശേഖരിക്കലാണ്. പുതിയതും പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്നതുമായ ഊർജ്ജ പദ്ധതികൾക്കായുള്ള പ്രാദേശിക കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ യുഎഇയുടെ ആഗോള മത്സരാധിഷ്ഠിത നിലയെ ഈ പ്രോജക്റ്റ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

ആണവോർജ്ജ മേഖലയിൽ ചേരുന്ന പുതിയ രാജ്യങ്ങൾക്കോ ഉയർന്ന സുതാര്യത നടപ്പാക്കാനുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കോ പിന്തുടരാനുള്ള ഒരു മാതൃക ബറാക്ക പദ്ധതിയിലൂടെ യുഎഇ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുവഴി യുഎഇ 13 ലധികം അന്താരാഷ്ട്ര കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവച്ചു. ആണവോർജ്ജം, സുരക്ഷാ കരാറുകൾ, അന്താരാഷ്ട്ര ആറ്റോമിക് എനർജി ഏജൻസി (ഐ‌എ‌ഇ‌എ), ന്യൂക്ലിയർ സേഫ്റ്റി എഗ്രിമെന്റ് തുടങ്ങിയവ.

കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ, യു‌എഇക്ക് അതിന്റെ ആണവ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളുടെ വിവിധ വശങ്ങൾ, നിയമപരവും നിയന്ത്രണപരവുമായ ചട്ടക്കൂട്, ന്യൂക്ലിയർ സുരക്ഷ, സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങൾക്കും വ്യാപനം ചെയ്യാതിരിക്കാനുമുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പ് നില എന്നിവ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനും വിലയിരുത്തുന്നതിനുമായി ഐ‌എ‌ഇ‌എയിൽ നിന്ന് 11 അന്താരാഷ്ട്ര ദൗത്യങ്ങൾ ലഭിച്ചു. ആണവ പദ്ധതിയുടെ സമാധാനപരത ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള യുഎഇയുടെ ശ്രമങ്ങളെ ഈ ദൗത്യങ്ങളെല്ലാം പ്രശംസിച്ചു.

സമാധാനപരമായ ആണവ സാങ്കേതികതയുടെ യുഗത്തിലേക്ക് യുഎഇയെയും അറബികളെയും എത്തിച്ച ബറാക്ക യാത്ര 2008 ൽ ആരംഭിച്ചു. സമാധാനപരമായ ന്യൂക്ലിയർ എനർജിയുടെ വിലയിരുത്തലും സാധ്യതയും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള യുഎഇ നയം ആറ് അടിസ്ഥാന സ്തംഭങ്ങളെ അടിത്തറയാക്കി. പൂർണ്ണമായ പ്രവർത്തന സുതാര്യത , വ്യാപനരഹിതതയുടെ ഉയർന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത, സുരക്ഷയുടെയും സുരക്ഷയുടെയും ഉയർന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക, ഐ‌എ‌ഇ‌എയുമായി നേരിട്ട് ഏകോപിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായും സ്ഥാപനങ്ങളുമായും അനുഭവസമ്പത്ത് ഉറപ്പുള്ള പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാക്കുക, ന്യൂക്ലിയർ എനർജി പ്രോഗ്രാമിന്റെ ദീർഘകാല സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയാണ് ആ സ്തംഭങ്ങൾ.

യു‌എഇയിൽ സുരക്ഷിതവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും വിശ്വസനീയവും കാര്യക്ഷമവുമായ ആണവോർജ്ജം നൽകുന്നതിനായി 2009 ഡിസംബറിൽ എമിറേറ്റ്സ് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി കോർപ്പറേഷൻ (ENEC) ഒരു പ്രസിഡന്റ് ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്.

രാജ്യത്തിന്റെ ആണവ മേഖലയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു സൂപ്പർവൈസറി അതോറിറ്റിയെന്ന നിലയിൽ 2009 സെപ്റ്റംബറിൽ ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ന്യൂക്ലിയർ റെഗുലേഷൻ (FANR) പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഇഎൻഇസിയുടെ സ്ഥാപനത്തിന് തൊട്ടുശേഷമായിരുന്നു.

FANR, ഇലക്ട്രിക് പവർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, യുഎസ് ന്യൂക്ലിയർ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ, ഇന്റർനാഷണൽ ആറ്റോമിക് എനർജി ഏജൻസി (ഐ‌എ‌ഇ‌എ) എന്നിവ നടത്തിയ ദീർഘകാല പഠനത്തിന് ശേഷം 2010 ൽ അൽ ദാഫ്ര മേഖലയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ബറാകയെ പ്രോജക്റ്റ് സൈറ്റായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. മേഖലയിലെ ഭൂകമ്പ പ്രവർത്തനം, ജനസാന്ദ്രതയേറിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അകലം, ജലസ്രോതസ്സുകളിലേക്കും ഇലക്ട്രിക് ഗ്രിഡുകളിലേക്കും അതിന്റെ സാമീപ്യം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ പഠിക്കപ്പെട്ടു.

2012 ജൂലൈയിൽ ബറാക്കയിൽ ഒന്നും രണ്ടും യൂണിറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ലൈസൻസിന് FANR അംഗീകാരം നൽകി.2013 ഫെബ്രുവരിയിൽ, മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും യൂണിറ്റുകൾക്ക് കെട്ടിട അനുമതി ലഭിക്കാൻ ENEC FANR ന് ഒരു അഭ്യർത്ഥന സമർപ്പിച്ചു.

അടുത്ത രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ യുഎഇ നാല് യൂണിറ്റുകൾ പൂർത്തിയാക്കി. 2015 ഫെബ്രുവരി പദ്ധതിയിലെ ഒരു സുപ്രധാന തീയതിയായിരുന്നു. യു‌എഇയുടെ ന്യൂക്ലിയർ റെഗുലേറ്ററി ചട്ടക്കൂടിൻറെ പുരോഗതിയെ ഐ‌എ‌ഇ‌എയിലെ വിദഗ്ധർ പ്രശംസിച്ചത് അന്നാണ്. ഒന്നും രണ്ടും യൂണിറ്റുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ലൈസൻസ് നൽകുന്നതിന് അതേ വർഷം മാർച്ചിൽ ENEC FANR ന് ഒരു അഭ്യർത്ഥന സമർപ്പിച്ചു.

2017 ജനുവരിയിൽ, FANR രണ്ട് ലൈസൻസുകൾ നൽകി. ആദ്യത്തേത് പുതിയ, റേഡിയോ ആക്ടീവ് അല്ലാത്ത ന്യൂക്ലിയർ ഇന്ധനം ബറാക്ക ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ അനുവദിച്ചു. രണ്ടാമത്തേത് പ്ലാന്റിന്റെ ആദ്യ യൂണിറ്റിൽ ഈ ഇന്ധനം സംഭരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഒൻപത് അന്താരാഷ്ട്ര വിദഗ്ധരും അനുബന്ധ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന ഐ‌എ‌ഇ‌എ മിഷൻ സംഘം യുഎഇയിലെ സംയോജിത ന്യൂക്ലിയർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനെ 2018 ജൂണിൽ പ്രശംസിച്ചു.

അതേ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് 1 ന് കമ്മീഷൻ ചെയ്ത ബറാക്ക ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിന്റെ ആദ്യ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ 2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ FANR ലൈസൻസ് നൽകി. ഇന്ന് 2021 മാർച്ച് 9 ന് സ്റ്റേഷന്റെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ലൈസൻസ് നൽകുമെന്ന് അതോരിറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

പദ്ധതിയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഉയർന്ന ശാസ്ത്രീയ അറിവ് ആവശ്യമുള്ള ജോലികളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ എമിറാറ്റികളെ യോഗ്യരാക്കുന്നത് യുഎഇയുടെ മുനഗണനയാണ്. അതനുസരിച്ച്, 2009 ൽ യുഎഇ പൗരന്മാരെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി ENEC എനർജി പയനിയേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചു. അവർക്ക് ആണവോർജ്ജ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സജ്ജരാക്കുന്നതിന് പഠനവും പരിശീലന അവസരങ്ങളും നൽകി. ഇന്ന്, ബരാക പ്ലാന്റ് നടത്തുന്ന നവ എനർജി കമ്പനിയിലെ തൊഴിലാളികളിൽ 60 ശതമാനം എമിറാറ്റികളാണ്.

WAM/Ambily http://wam.ae/en/details/1395302916566

WAM/Malayalam