ബുധനാഴ്ച 29 ജൂൺ 2022 - 7:14:22 pm

കൈക്കൂലിയെ സംബന്ധിച്ച അവബോധ വീഡിയോ പുറത്തിറക്കി യുഎഇ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന്‍


അബുദാബി, ഏപ്രില്‍ 6, 2021 (WAM) - സമൂഹത്തില്‍ നിയമ അവബോധം വളര്‍ത്തുന്നതിനുള്ള പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി യുഎഇ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന്‍ അതിന്റെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളില്‍ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്ന ഒരു ഹ്രസ്വചിത്രം പുറത്തിറക്കി.

ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരനോ മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തിക്കോ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അനാവശ്യമായ സമ്മാനം അല്ലെങ്കില്‍ പ്രത്യേകാവകാശം നല്‍കുകയോ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ശിക്ഷ പരമാവധി അഞ്ച് വര്‍ഷം തടവാണെന്ന് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന്‍ വിശദീകരിച്ചു.

വീഡിയോ പ്രകാരം, ഫെഡറല്‍ പീനല്‍ കോഡിലെ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ (237) അനുശാസിക്കുന്നത്, '' ഏതെങ്കിലും പൊതു ഉദ്യോഗസ്ഥനോ പൊതുജനസേവനത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കോ തനിക്കോ മറ്റൊരാള്‍ക്കോ വേണ്ടി തന്റെ കടമകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രകടനത്തിനോ വിട്ടുനില്‍ക്കലിനോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കില്‍ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ ഒരു സമ്മാനം അല്ലെങ്കില്‍ നേട്ടം സ്വീകരിച്ചാല്‍ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തില്‍ കൂടാത്ത ജയില്‍ ശിക്ഷ ചുമത്തപ്പെടും. കൈക്കൂലി നൽകി സ്വാധീനിക്കാന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ കൈക്കൂലി വാങ്ങാന്‍ ഇടപെടുന്ന, കൈകക്കൂലി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന, ആവശ്യപ്പെടുന്ന, സ്വീകരിക്കുന്ന ഏതൊരാള്‍ക്കും ഇതേ ശിക്ഷ ബാധകമാണ്.

കൈക്കൂലി പോലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന ശിക്ഷ പൊതുസേവനത്തിന്റെ സമഗ്രത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനും കൈക്കൂലിയുടെ ഒരു നിര്‍ദ്ദേശം പോലും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിലൂടെ പൊതുജനങ്ങളെ അത്തരം നിന്ദ്യമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നതില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കും.

WAM/Ambily https://www.wam.ae/en/details/1395302924731

WAM/Malayalam