ഞായറാഴ്ച 01 ഒക്ടോബർ 2023 - 6:44:26 pm

കോവിഡ്-19 കേസുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്കാനറുകളുടെ പൈലറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് അബുദാബി അംഗീകാരം നൽകി


അബുദാബി, 2021 ജൂൺ 16, (WAM) -- ഏറ്റവും നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന്റെയും സുരക്ഷയുടെയും സംരക്ഷണം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി എമിറേറ്റിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ കോവിഡ് -19 കേസുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി പുതിയ സ്കാനറുകളുടെ പൈലറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് അബുദാബി എമർജൻസി, ക്രൈസിസ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ കമ്മിറ്റി അംഗീകാരം നൽകി. .

അത്യാധുനിക സ്കാനറുകൾ നിലവിലുള്ള പ്രോട്ടോക്കോളുകളിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ മുൻകരുതൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കും. ഉടനടി ഫലങ്ങൾ നൽകുന്ന ടെക്നോളജി സ്‌ക്രീനുകൾ (റെക്കോർഡിംഗ് ഇല്ലാതെ) പൊതു സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പോലുള്ള മാസ് സ്ക്രീനിംഗിന് ഫലപ്രദമാണ്.

പൈലറ്റ് ഘട്ടത്തിൽ, എമിറേറ്റിലേക്കുള്ള പ്രവേശന സ്ഥലങ്ങളിലും യാസ് ദ്വീപിലെ പൊതു സ്ഥലങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പ്രവേശന കവാടത്തിലും മുസഫ പ്രദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനോ പുറത്തുകടക്കുന്നതിനോ നിശ്ചിത സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്കാനറുകൾ ഉപയോഗിക്കും.

ഒരു വ്യക്തിക്ക് കോവിഡ് ബാധ ഇല്ലെന്ന് സ്കാനർ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ, അവർക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്. സ്കാനർ ഒരു വ്യക്തിയെ രോഗബാധിതനാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ, അവർ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരു സൗജന്യ പിസിആർ പരിശോധന നടത്തണം.

WAM/ Afsal Sulaiman http://wam.ae/en/details/1395302944190 WAM/Malayalam

WAM/Malayalam