നീതിപീഠത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ കാമ്പെയിൻ

നീതിപീഠത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ കാമ്പെയിൻ

അബുദാബി, 2021 ഓഗസ്റ്റ് 20, (WAM) -- നീതിപീഠത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കുള്ള ശിക്ഷ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പോസ്റ്റിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഫെഡറൽ പീനൽ കോഡിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 266 അനുസരിച്ച്, നീതിപീഠത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ, വ്യക്തികളുടെയോ സ്ഥലങ്ങളുടെയോ വസ്തുക്കളുടെയോ അവസ്ഥ മാറ്റുകയോ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ തെളിവുകൾ മറയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ആരെയും തടങ്കലിൽ വയ്ക്കും.

നിയമപരമായ സംസ്കാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും പൊതു അവബോധം വളർത്തുന്നതിനുമുള്ള പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഈ വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

WAM/ Afsal Sulaiman http://wam.ae/en/details/1395302962065 WAM/Malayalam