വ്യാഴാഴ്ച 20 ജനുവരി 2022 - 8:27:45 pm

പുതിയ വർക്കിംഗ് വീക്ക് സമ്പ്രദായം തൊഴിൽ വിപണിയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുമെന്ന് അബ്ദുൾറഹ്മാൻ അൽ അവാർ


പുതിയ പ്രവൃത്തി ആഴ്ച സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽഫലമായി തൊഴിൽ വിപണിയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് മാനവ വിഭവശേഷി, എമിറേറ്റൈസേഷൻ മന്ത്രി ഡോ. അബ്ദുൾറഹ്മാൻ അൽ അവാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

പുതിയ സംവിധാനം തൊഴിൽ വിപണിയെ ആഗോള വിപണിയായും ദേശീയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാന ചാലകമായും പുനഃസ്ഥാപിക്കും," അൽ അവാർ പറഞ്ഞു.

പുതിയ സംവിധാനം സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ കമ്പനികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ബാഹ്യ ഇടപാടുകളുടെ തുടർച്ചയെ പ്രാപ്തമാക്കുമെന്നും അതിനാൽ നിക്ഷേപകരുടെയും ബിസിനസ്സ് ഉടമകളുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.

"ഇത് വിവിധ ബിസിനസ് മേഖലകളിലെ തൊഴിലാളികളിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുകയും ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

തൊഴിൽ വിപണിക്ക് കൂടുതൽ വഴക്കം നൽകുന്നതിൽ 2022 ഫെബ്രുവരി 2 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ തൊഴിൽ ബന്ധങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിക്രി നിയമത്തിന്റെ പങ്ക് അൽ അവാർ അടിവരയിട്ടു.

തൊഴിൽ കരാറിലോ ഓർഗനൈസേഷന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് റെഗുലേഷനിലോ വ്യക്തമാക്കുന്നതിന്, തൊഴിലുടമയുടെ വിവേചനാധികാരത്തിൽ പ്രതിവാര വിശ്രമ ദിനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയോടെ, തൊഴിലാളികൾക്ക് കുറഞ്ഞത് ശമ്പളത്തോടുകൂടിയ, പ്രതിവാര വിശ്രമ ദിവസമെങ്കിലും ലഭിക്കുമെന്ന് ഡിക്രി നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു. ഒരു മന്ത്രിസഭാ പ്രമേയം.

സ്വകാര്യ കമ്പനികളോടും സ്ഥാപനങ്ങളോടും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ആന്തരിക നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ സംവിധാനത്തിൽ നിന്നുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഡോ. അബ്ദുൾറഹ്മാൻ അൽ അവാർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ജീവനക്കാർ.

തൊഴിൽ കരാർ പ്രകാരം പരമാവധി ജോലി സമയം നിലനിർത്തുകയും വിശ്രമ ദിനങ്ങൾ, വാർഷിക അവധികൾ അനുവദിക്കുകയും, വെള്ളിയാഴ്ച ജോലി ചെയ്യാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ജീവനക്കാർക്ക് മതിയായ ഇടവേളകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട്, ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾ ജീവനക്കാരോടുള്ള അവരുടെ നിയമപരമായ പ്രതിബദ്ധതകൾ നിറവേറ്റേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു..

WAM/Sreejith Kalarikkal http://wam.ae/en/details/1395303000604 WAM/Malayalam

WAM/Malayalam