ജീവിത നിലവാര സൂചകങ്ങൾ അബുദാബിയിൽ വർദ്ധിച്ച സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും കാണിക്കുന്നു: DCD

ജീവിത നിലവാര സൂചകങ്ങൾ അബുദാബിയിൽ വർദ്ധിച്ച സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും കാണിക്കുന്നു: DCD

അബുദാബി,2022 മാർച്ച് 20, (WAM)--അബുദാബിയിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് (ഡിസിഡി) എമിറേറ്റിലെ ജീവിത നിലവാര സൂചകങ്ങൾ വർധിച്ച സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും കാണിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

മാർച്ച് 20 ന്, അന്താരാഷ്ട്ര സന്തോഷ ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ദിവസത്തിലാണ് ഇത് പ്രഖ്യാപിച്ചത്, സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ചാലകമെന്ന നിലയിൽ സന്തോഷത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഐക്യരാഷ്ട്ര പൊതുസഭ (UNGA) പ്രഖ്യാപിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിലൊന്നായി ഇത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ, സുസ്ഥിര വികസനം.

സമൂഹത്തോടുള്ള കരുതലും ജീവിതശൈലി മെച്ചപ്പെടുത്തലും മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത നിലവാരത്തിലേക്കും സന്തോഷത്തിലേക്കും നയിക്കുമെന്ന് ഡിസിഡി ചെയർമാൻ ഡോ. മുഗീർ ഖമീസ് അൽ ഖൈലി പറഞ്ഞു. സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങൾക്ക് പുറമേ, സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനുള്ള പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്നായി സന്തോഷത്തെ പരിഗണിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു.

സന്തോഷത്തിന്റെയും ക്ഷേമത്തിന്റെയും സൂചിക ജീവിത നിലവാരത്തിന്റെ പ്രധാന സൂചകങ്ങളിലൊന്നാണ്, അതിൽ രണ്ട് അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു - ജീവിത സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും. ഫലങ്ങൾ സന്തോഷ സൂചികയിൽ 7.8 ശതമാനം വർദ്ധനവ് കാണിച്ചു, 10 ൽ 7.17 ൽ നിന്ന് 7.727 പോയിന്റായി. ജീവിത സംതൃപ്തി സൂചിക 6.68 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 6.68 ൽ നിന്ന് 7.1258 പോയിന്റായി. വർക്ക്-ലൈഫ് ബാലൻസ് ഇൻഡക്‌സ് (തൃപ്‌തിയുള്ളതും വളരെ സംതൃപ്തവുമാണ്) 36.6 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 52.6 ശതമാനമായി 16 ശതമാനം വരെ വർധിച്ചു. അബുദാബി സൂചികയിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള താമസ സംതൃപ്തി (തൃപ്‌തികരവും സംതൃപ്തവുമാണ്) 67.9 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 69.8 ശതമാനമായി വർധിച്ചു, അതേസമയം നിലവിലെ ഭവന വരുമാന സൂചികയിലെ സംതൃപ്തി 33 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 38.5 ശതമാനമായി ഉയർന്നു.

പൗരന്മാരിലും താമസക്കാരിലും സന്തോഷവും സാമൂഹിക ക്ഷേമവും എന്ന ആശയം ഉറപ്പിക്കാൻ യുഎഇയും അതിന്റെ ജ്ഞാനപൂർവമായ നേതൃത്വവും പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അൽ ഖൈലി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇത് സംതൃപ്തിയുടെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായി യുഎഇയെ നയിച്ചു. സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും തിരിച്ചറിയുന്നതിനും എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റി അംഗങ്ങൾക്കും മാന്യമായ ജീവിതം കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിന് അനുസൃതമായി വികസനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഡിസിഡി ആനുകാലിക പഠനങ്ങളും വാർഷിക സർവേകളും നടത്തുന്നു.

2021ലെ വേൾഡ് ഹാപ്പിനസ് റിപ്പോർട്ടിൽ തുടർച്ചയായ ഏഴാം വർഷവും അറബ് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ യുഎഇ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റാങ്ക് നിലനിർത്തി. ആഗോള പുരോഗതി തുടരുകയും നിരവധി വികസിത രാജ്യങ്ങളെയും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളെയും നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, യുഎൻ സുസ്ഥിര വികസന സൊല്യൂഷൻസ് നെറ്റ്‌വർക്ക് പുറത്തിറക്കുന്ന വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം.

പൗരന്മാരുടെയും താമസക്കാരുടെയും സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും വർധിപ്പിക്കാനും മാന്യമായ ജീവിതം നൽകാനുമുള്ള സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി അബുദാബി സമൂഹത്തിന്റെ ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വകുപ്പിന്റെ താൽപ്പര്യമാണ് സന്തോഷത്തിന്റെയും ജീവിതനിലവാരത്തിന്റെയും സൂചകങ്ങളിലെ വളർച്ച പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഡിസിഡി ചെയർമാൻ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റി അംഗങ്ങളുടെയും ജീവിത നിലവാരം.

WAM/Sreejith Kalarikkal http://wam.ae/en/details/1395303031733 WAM/Malayalam