ചൊവ്വാഴ്ച 06 ജൂൺ 2023 - 2:27:05 am

ഷിപ്പ്‌ടെക് അവാർഡ് 2023ൽ 'എക്‌സലൻസ് ഇൻ ഗവേണൻസ് - മാരിടൈം' അവാർഡ് ഊർജ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്

  • "الطاقة والبنية التحتية" تفوز بجائزة التميز الحكومي في القطاع البحري ضمن جوائز "شيب تيك" البحرية 2023
  • "الطاقة والبنية التحتية" تفوز بجائزة التميز الحكومي في القطاع البحري ضمن جوائز "شيب تيك" البحرية 2023

ദുബായ്, 23 മാർച്ച് 2023 (WAM) - 2023-ലെ ഷിപ്പ്‌ടെക് ഇന്റർനാഷണൽ മാരിടൈം അവാർഡിൽ "എക്‌സലൻസ് ഇൻ ഗവേണൻസ് - മാരിടൈം" അവാർഡ് -ഊർജ്ജ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന മന്ത്രാലയം നേടി. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെയും പരിസ്ഥിതിയുടെയും സുസ്ഥിരത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം, ഈ മേഖലയിൽ ലിംഗസമത്വം ഉറപ്പാക്കുകയും ശക്തമായ നിയമ ചട്ടക്കൂട് കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം, സമുദ്ര സേവനങ്ങളിലെ നവീകരണത്തിനുള്ള ആഗോള കേന്ദ്രമാക്കി യുഎഇയെ മാറ്റാനുള്ള മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരമാണ് അവാർഡ്.

സമുദ്ര ഷിപ്പിംഗ്, എണ്ണ, വാതക മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഷിപ്പ്‌ടെക് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസിന്റെ ഭാഗമാണ് ഷിപ്പ്‌ടെക് അവാർഡുകൾ. അവാർഡ് നിശയുടെ പതിനാറാം പതിപ്പിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, വ്യവസായ പ്രമുഖർ, പ്രമുഖ സംഘടനകളിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

നിരന്തരമായ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സേവനങ്ങളുടെ മികച്ച നിലവാരം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും സംഭാവന നൽകിയ നിരവധി നാവിക സംഘടനകളെയും വ്യവസായ വിദഗ്ധരെയും അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു.


WAM/അമൃത രാധാകൃഷ്ണൻ

Amrutha