د سویلي افریقا ځانګړي کاري ځواک: د متحده اماراتو سوات ننګونه د قانون پلي کونکو ادارو ترمینځ د پوهې شریکولو ته وده ورکوي

د سویلي افریقا ځانګړي کاري ځواک: د متحده اماراتو سوات ننګونه د قانون پلي کونکو ادارو ترمینځ د پوهې شریکولو ته وده ورکوي
دوبۍ، 22 جنوري، 2024 (وام) -- د سویلي افریقا د ځانګړي کاري ځواک ټیم د متحده عربي اماراتو سوات ننګونې 2024 کې د دوی ګډون تایید کړ، د سوات ټیمونو جنګي وړتیاوو لوړولو او په ټوله نړۍ کې د قانون پلي کونکو واحدونو ترمنځ د پوهې تبادلې ته وده ورکولو کې د ننګونې په مهم رول ټینګار وکړ.د سویلي افریقا ټیم ټینګا