د نړیوال وجهي صندوق اجرایوي رییس: عربي هیوادونه د تعلیم، روغتیا پاملرنې او د تخنیکي پالیسیو پراختیا کې ډیرو پانګونو ته اړتیا لري

د نړیوال وجهي صندوق اجرایوي رییس: عربي هیوادونه د تعلیم، روغتیا پاملرنې او د تخنیکي پالیسیو پراختیا کې ډیرو پانګونو ته اړتیا لري
دوبۍ، 12 فبروري، 2024 (وام) -- ډاکټر محمود محی الدین، د 2030 پایښت پراختیا لپاره د مالي تمویل په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د نړیوال وجهي صندوق اجرایوي رییس وویل چې د نړیوال اقتصادي بیا رغونې نښې شتون لري، که څه هم د ودې کچه ټیټه ده. مطلوب اوسط هغه زیاته کړه، د متوقع ودې لپاره نړیوال اوسط ل