راس الخیمه په 2023 کې د قوي سوداګرۍ وده شاهدي ورکوي

راس الخیمه په 2023 کې د قوي سوداګرۍ وده شاهدي ورکوي
راس الخیمه، 30 جنوري، 2024 (وام) -- د راس الخیمه اقتصادي وده په 2023 کې ګړندۍ ته دوام ورکوي، د اقتصادي څانګې پراختیا د اعتبار وړ سوداګرۍ جوازونو په ټوله پانګه کې د 10 سلنې زیاتوالي راپور ورکوي. دا شمیره 7.8 ملیارد درهم ته ورسیده چې د اماراتو قوي اقتصادي حرکت څرګندوي.صنعتي سکتور په ځانګړې توګه ځلانده