ජනාධිපතිවරයාගේ අසර්බයිජාන නිල සංචාරය

ජනාධිපතිවරයාගේ අසර්බයිජාන නිල සංචාරය
අසර්බයිජාන් ජනරජයේ නිල සංචාරයක් සඳහා අසර්බයිජානයේ ජනාධිපති ඉල්හාම් අලියෙව් මහතාගේ ආරාධනයකට අනුව ජනාධිපති අති උතුම් ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් සයීඩ් අල් නහියන් අද බකු වෙත ළඟා විය.නිල දූත පිරිසට උප ජනාධිපති, නියෝජ්‍ය අගමැති සහ ජනාධිපති උසාවියේ සභාපති ෂෙයික් මන්සූර් බින් සයීඩ් අල් නහියන් ද ඇතුළත් වේ. අතිගරු