මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් සහ මන්සූර් බින් සයීඩ් ප්‍රංශයේ අගමැති ධූරයට පත් වීම පිළිබඳව Gabriel Attal හට සුබ පැතුම් එක් කරයි

මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් සහ මන්සූර් බින් සයීඩ් ප්‍රංශයේ අගමැති ධූරයට පත් වීම පිළිබඳව Gabriel Attal හට සුබ පැතුම් එක් කරයි
අබුඩාබි, 2024 ජනවාරි 11 (WAM) -- ඩුබායි හි උප ජනාධිපති, අගමැති සහ පාලක ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් අල් මක්ටූම් සහ උප ජනාධිපති, නියෝජ්‍ය අගමැති සහ ජනාධිපති උසාවියේ සභාපති ෂෙයික් මන්සූර් බින් සයීඩ් අල් නහියන් විසින් ගේබ්‍රියෙල් ඇටල් වෙත ප්‍රංශයේ අගමැති ධූරයට පත් වීම පිළිබඳව සුබපැතුම් කේබල් දෙකක් එවා ඇත.