"ඩුබායි නිර්මාණශීලී ආර්ථික ජාත්‍යන්තර ප්‍රාග්ධනයක් බවට පත්වීමට නියමිතයි" - සයීඩ් අල් ගර්ගාවි

ඩුබායි හි පැවති බිලියනයක අනුගාමික සමුළුවේ දෙවන හා අවසාන දිනයේ ඩුබායි ඩිජිටල් ආර්ථික වාණිජ මණ්ඩලයේ උප සභාපති සයීඩ් අල් ගර්ගාවි සිය ප්‍රධාන දේශනය සමඟින් ප්‍රේක්ෂකයින් ග්‍රහණය කරගනිමින් 'Why Dubai ප්‍රබල අවධානයක් දිනන ගැනීමට සමත්ව තිබේ.මෙම සැසිය නගරයේ ආචාර ධර්ම, අභිලාෂයන් සහ ගෝලීය වශයෙන් බලගතු නිර්මාණ