මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් අල් මක්ටූම් ගෝලීය මුල පිරීම විසින් ගාසා සෞඛ්‍ය සේවා අංශයට ඩිරාම් මිලියන 37ක් ලබා දීමට පොරොන්දු වෙයි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ උප ජනාධිපති සහ අග්‍රාමාත්‍ය සහ ඩුබායි හි පාලක අතිඋතුම් Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ගේ උපදෙස් අනුව, Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives (MBRGI) විසින් AED මිලියන 37 (US $ මිලියන 10) ක පමණ දායකත්වයක් ලබා දීමට පොරොන්දු විය. ගාසා තීරයේ සෞඛ්‍ය සේවා අංශ