ඩුබායි සවුත් 2023 වසරේ ඉහළම ව්‍යාපාරික ගුවන් ගමන් වාර්තා කරයි

ඩුබායි සවුත් 2023 වසරේ ඉහළම ව්‍යාපාරික ගුවන් ගමන් වාර්තා කරයි
ඩුබායි දකුණේ Mohammed bin Rashid Aerospace Hub (MBRAH) 2023 වසරේ වාර්තාගත 16,657 චලනයන් සමඟින් කැපී පෙනෙන පුද්ගලික ජෙට් චලනයන් අඛණ්ඩව අත්කර ගනිමින් සිටී, එය 2022 ට වඩා සියයට 8 ක වර්ධනයක්, ඩුබායි හි මෙතෙක් අත්කර ගත් ඉහළම චලනයන් සනිටුහන් කරයි.ඩුබායි එයාර් ෂෝ, COP28 සත්කාරකත්වය සහ නව ExecuJet FBO සහ හ