ඩුබායි ක්‍රීඩා කවුන්සිලය ලොව ප්‍රථම jet suit තරඟය ප්‍රකාශයට පත් කරයි

ඩුබායි ක්‍රීඩා කවුන්සිලය ලොව ප්‍රථම jet suit තරඟය ප්‍රකාශයට පත් කරයි
ඩුබායි, 2024 ජනවාරි 25 (WAM) - ඩුබායි හි ඔටුන්න හිමි කුමරු සහ ඩුබායි විධායක කවුන්සිලයේ සභාපති අතිගරු Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum ගේ අනුග්‍රහය සහ මඟපෙන්වීම යටතේ ඩුබායි ක්‍රීඩා කවුන්සිලය විසින් පෙබරවාරි 28 වන දින පැවැත්වීමට නියමිත “Dubai Jet Suit Race” දියත් කරන බව නිවේදනය කර ඇත.ග