ඩුබායි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් විසින් ගෝලීය සාඵල්‍යතා හවුල්කරුවන්ගේ 34.3% කොටස් ආයෝජනය කරයි

ඩුබායි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් විසින් ගෝලීය සාඵල්‍යතා හවුල්කරුවන්ගේ 34.3% කොටස් ආයෝජනය කරයි
ඩුබායි, 2024 ජනවාරි 29 (WAM) - ඩුබායි ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් විසින් මැදපෙරදිග පුරා සශ්‍රීකත්වයේ සහ ප්‍රජනක ජාන මධ්‍යස්ථානවල ප්‍රමුඛ ජාලයක් වන Global Fertility Partners (GFP) හි සියයට 34.3 ක කොටස් කොටස් ආයෝජනය කර ඇත.GFP විසින් දළ වශයෙන් US$60 මිලියනයක කොටස් මුල්‍යකරණයක් ලබාගෙන ඇති අතර, MENA හරහා සිය සශ්‍රී