කාලගුණ තත්ත්වය

අබුඩාබි, 2024 ජනවාරි 30 (WAM) - නිරිත දෙසින් විහිදෙන පෘෂ්ඨික පීඩන අවපාතයක්, අඩු පීඩන ඉහළ වායු අගලක දිගුවක් සමඟ තෙතමනය සහිත ගිනිකොන දෙසින් හමන සුළං සහ නිරිත දෙසින් ගලා එන වලාකුළු සහිත බටහිර වායු ප්‍රවාහයකින් රටට බලපානු ඇත.අද වාර්තාවක, NCM පැහැදිලි කළේ බදාදා කාලගුණය සමහර ප්‍රදේශවල, විශේෂයෙන් බටහිර සහ