නව විනිසුරුවරුන් දිවුරුම් දීමේ උත්සවය මොහොමඩ් බින් රෂීඩ්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වේ

නව විනිසුරුවරුන් දිවුරුම් දීමේ උත්සවය මොහොමඩ් බින් රෂීඩ්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වේ
ඩුබායි, 2024 ජනවාරි 31 (WAM) - ඩුබායි හි උප ජනාධිපති, අගමැති සහ ඩුබායි පාලක ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් අල් මක්ටූම් විසින් ඩුබායි උසාවියේදී අලුතින් පත් කරන ලද විනිසුරුවරුන් 22 දෙනෙකුගේ දිවුරුම් දීමේ උත්සවය පැවැත්විණි.Al Shandaga Majlis හි පැවති උත්සවය අතරතුර, අතිඋතුම් ෂෙයික් මොහොමඩ් විසින් අලුතින් පත්