එමිරේට්ස් පෝස්ට් සමූහය අනාගතය සඳහා නව සන්නාම අනන්‍යතාව ‘7X’ එළිදක්වයි

එමිරේට්ස් පෝස්ට් සමූහය අනාගතය සඳහා නව සන්නාම අනන්‍යතාව ‘7X’ එළිදක්වයි
ඩුබායි, 2024 ජනවාරි 31 (WAM) - Emirates Post Group Company (EPG) ඩුබායි හි Madinat Jumeirah හි පැවති සුවිශේෂී උත්සවයකදී එහි නව සන්නාම අනන්‍යතාවය - 7X - එළිදක්වා ඇත. මෙම හෙළිදරව් කිරීම සමූහය සඳහා උපාය මාර්ගික පිම්මක් සනිටුහන් කරයි, එය ගෝලීය වෙළඳාම, ප්‍රවාහනය සහ සැපයුම් යන ක්ෂේත්‍රවල නිරන්තරයෙන් විකාශ