අබුඩාබි වරාය 2024 දී ආසියාව, අප්‍රිකාව සහ මැද පෙරදිග ගෝලීය ව්‍යාප්තිය දිගටම කරගෙන යයි

අබුඩාබි වරාය 2024 දී ආසියාව, අප්‍රිකාව සහ මැද පෙරදිග ගෝලීය ව්‍යාප්තිය දිගටම කරගෙන යයි
අබුඩාබි, 2024 ජනවාරි 31 (WAM) - 2024 පුරාවට ආසියාව, අප්‍රිකාව සහ මැද පෙරදිග ව්‍යාප්ත කිරීම සහ අත්පත් කර ගැනීම සඳහා සමූහයේ නොසැලෙන කැපවීම Abu Dhabi Ports Group හි වරාය අංශයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී Saif Al Mazrouei නැවත අවධාරණය කර ඇත.එමිරේට්ස් ප්‍රවෘත්ති ඒජන්සිය (WAM) වෙත ප්‍රකාශයක් කරමින්, Al Mazroue