ඛාලිඩ් බින් මොහමඩ් බින් සයීඩ් උසස් තාක්ෂණ පර්යේෂණ කවුන්සිලයේ මණ්ඩල රැස්වීමේ මුලසුන හොබවයි

ඛාලිඩ් බින් මොහමඩ් බින් සයීඩ් උසස් තාක්ෂණ පර්යේෂණ කවුන්සිලයේ මණ්ඩල රැස්වීමේ මුලසුන හොබවයි
අබුඩාබි, 2024 පෙබරවාරි 01 (WAM) - අබුඩාබියේ ඔටුන්න හිමි කුමරු සහ අබුඩාබි විධායක සභාවේ සභාපති අතිගරු ෂෙයික් ඛාලිඩ් බින් මොහමඩ් බින් සයීඩ් අල් නහියාන් විසින් උසස් තාක්ෂණ පර්යේෂණ කවුන්සිලයේ (ATRC) අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීමේ මුලසුන හෙබවීය.රැස්වීමේදී, එමිරේට්ස් හි පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන ප්‍රගතියෙහි කවුන්සිලයේ ජ