ලෝක වෙළඳ සංවිධානයේ 13 වන අමාත්‍ය සමුළුව අබුඩාබි හි පැවැත්වේ

ලෝක වෙළඳ සංවිධානයේ 13 වන අමාත්‍ය සමුළුව අබුඩාබි හි පැවැත්වේ
බින්සාල් අබ්දුල්කාදර් විසිනිඅබුඩාබි, 2024 පෙබරවාරි 01 (WAM) - ලෝක වෙළඳ සංවිධානයේ (WTO) එළඹෙන 13 වන අමාත්‍ය සමුළුව (MC13) මේ මාසයේ අබුඩාබි හි පැවැත්වීමට ස්පාඤ්ඤයට අවශ්‍ය වන්නේ ගෝලීයකරණයේ විභව අභියෝග සහ ගෝලීය සැපයුම් දාමයට එහි බලපෑම්වලට විසඳුම් සෙවීමට බව ස්පාඤ්ඤ වෙළඳ කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය Xiana